Apie mus

      Joniškio ligoninė buvo įkurta 1925 m. rudenį. Ligoninė turėjo 10 lovų, jai vadovavo vedėjas gydytojas Liudas Vaineikis, atvykęs iš Palangos, joniškiečiams žinomas iš ankstesnio darbo Joniškyje. Prie jos buvo įrengta ambulatorija. Vėliau lovų skaičius didėjo, daugėjo skyrių profilių ir po II-ojo Pasaulinio karo jau veikė 110 lovų ligoninė, kuri buvo išdėstyta 11-oje atskirų pastatų. 1970 m. Joniškio mieste pastatytas naujas sveikatos įstaigų kompleksas - Joniškio rajono centrinė ligoninė su 280 lovų stacionaru, poliklinika, infekciniu skyriumi, pagalbinėmis patalpomis bei 60 lovų Žagarės miesto tuberkuliozine ligonine. Tuo metu ligoninei vadovavo ilgametis vyriausiasis gydytojas Juozas Burkauskas. Nuo 1972 m. gruodžio mėnesio iki 1975 m. vasario vyriausiuoju gydytoju dirbo Juozas Radikas, vėliau daug metų dirbęs Vilniaus miesto Kraujo perpylimo stotyje, Santariškių ligoninės generaliniu direktoriumi, premjero G. Vagnoriaus patarėju sveikatos klausimais. Nuo 1975 m. kovo 1 d. iki šiol ligoninei vadovauja vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis.


Vertybės

VšĮ Joniškio ligoninės misija - teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, kokybiškas, saugias, visuotinai prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas veiklos licenzijos apibrėžtose srityse, aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinimo veikloje.

VšĮ Joniškio ligoninės vizija - patraukli, europietiškus standartus atitinkanti, racionaliai žmogiškuosius ir finansinius išteklius valdanti, nuosekliai gerinanti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ligoninė.

Tikslai

Įstaiga siekia šių strateginių tikslų:

1.
 Sergamumo ir mirtingumo rajone mažinimas, naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas. 
2. Nuolatinis personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, komandinio darbo metodų taikymas, vykdant darbo organizavimą. 
3. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas.
4. Stacionarinių paslaugų apimties mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas - dienos stacionarą, trumpalaikio gydymo ir pacientų stebėjimo priėmimo - skubios pagalbos skyriuje paslaugas, II lygio ambulatorinių-konsultacinių paslaugų plėtra.


Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-18 08:23