Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąją duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

Vardas, Pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

         Advokatas Arūnas Zeleckis               (Advokatės Dalios Zeleckienės kontora)

+370 5 265 0848

arunas@sveikatosteise.lt

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

INFORMACIJOS TEIKIMO PACIENTUI IR INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TVARKA

IŠRAŠŲ IŠ PACIENTŲ MEDICINOS DOKUMENTŲ SIUNTIMO (GAVIMO) ELEKTRONINIU PAŠTU TVARKOS APRAŠAS

REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

Skip to content