Asmens duomenų apsauga

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąją duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Vardas, Pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Mindaugas Slavinskas

Mob. 8 630 17 959

info@teiseslabirintai.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacijos teikimo pacientui ir informacijos apie pacientą teikimo tretiesiems asmenims tvarka

Išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarka

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-21 15:54