Menu Close

Korupcijos prevencija

VADOVO PASISAKYMAS

 

 

SKAIDRUMO IR PASITIKĖJIMO POLITIKA

SKAIDRUMO IR PASITIKĖJIMO POLITIKA
ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO STT
GAUTŲ DOVANŲ TVARKA JONIŠKIO LIGONINĖJE

PIRKIMO SUTARČIŲ VIEŠINIMAS

 

 

JEI SUSIDŪRĖTE JONIŠKIO LIGONINĖJE SU KORUPCINIO POVEIKIO VEIKLA
JEI SUSIDŪRĖTE SU KORUPCINIO POVEIKIO VEIKLA 
DARBUOTOJŲ, SUSIDURUSIŲ SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA, TAISYKLĖS
INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ
VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU GAUTŲ PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS
PRANEŠIMO FORMA
PRANEŠIMO APIE GALIMUS KORUPCIJOS APSIREIŠKIMUS JONIŠKIO LIGONINĖJE FORMA
PRANEŠKITE STT
HTTP://SAM.LRV.LT/LT/PRANESK
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ
Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2019 M.

 

PARAMOS TVARKA
PARAMOS INICIJAVIMO, GAVIMO, APSKAITOS IR VIEŠINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE JONIŠKIO LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJŲ LAIMĖTUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2021 M.

INFORMACIJA APIE GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2023 M.                                                                                                                                                                                   INFORMACIJA APIE GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2022 M                                                                                                                                                                                    INFORMACIJA APIE GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2021 M.
INFORMACIJA APIE GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2020 M.

INFORMACIJA APIE PANAUDOTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2023 M.                                                                                                                                                               INFORMACIJA APIE PANAUDOTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2022 M.
INFORMACIJA APIE PANAUDOTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2021 M.
INFORMACIJA APIE PANAUDOTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2020 M. 

 

KORUPCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS IR UŽDAVINIAI

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-2025
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 2023-2025

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2022
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 2021-2022
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 2017-2019

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2023 M.

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2022 M.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2021 M.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2017-2019

ETIKA

DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

TYRIMAI

DARBUOTOJŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2023 M.

DARBUOTOJŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2022 M. 

PACIENTŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2023 M.

PACIENTŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2022 M. 

PACIENTŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2021 M.
PACIENTŲ APKLAUSŲ APIBENDRINIMAS 2020 M.

 

PRIVATŪS INTERESAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO, INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS
PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS
INFORMACIJA APIE JONIŠKIO LIGONINĖJE  DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS

 

STT VAIZDO MEDŽIAGA

 

 

 

 

Skip to content